RAHVAKULTUURI KESKUS

Virumaa pärimuskultuuri programm 2015-2019

Virumaa pärimuskultuuri programm 2015-2019 on jätkuks Kultuuriministeeriumi poolt aastatel 2011-2014 rahastatud Virumaa pärimuskultuuri programmile.

Programmi eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Virumaa eri piirkondadele omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi, mis annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust.

Programmi abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate pärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine. Samuti sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Virumaad.

Programm toetab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni eesmärkide täitmist.

Rahvakultuuri Keskuse  projekt „Armsad Karukesed eesti kultuuri edendajad” (toetus 3204,00 eur)

Projekti toimumisaeg: veebruar 2018-  aprill 2018.a.

Virumaa pärimuskultuuri programmi 2015-2019 kaasabil on soetatud:

  • rahvariided tüdrukutele, 6 komplekti;
  • rahvariided poistele, 6 komplekti.