Добро пожаловать на сайт детского сада «KARUKE»

Seoses miinumpalga tõusuga (820 eurot) 1. jaanuarist 2024 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 41,00 eurot kuus. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. augusti 2023 määrus nr 45

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.