Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse(KIK) projekt

FLOORA MAAILMA AVASTAJAD

Projekti toimumisaeg: september 2018- 21.06.2019.a.

Projekti tegevused:
1. õppeekskursioon MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Selti ja osalemine õppeprogrammis «Lahemaa metsadega sinasõbraks»- 3., 7. rühmade lapsed – september 2018.a.
2. Õppeekskursioon RMK KAUKSI ja osalemine õppeprogrammis „Loodusapteek on avatud”- 2., 5., 8. rühmade lapsed – mai 2019.a.


Laste näitus «Lahemaa metsade saladused»


Õppeekskursioon MTÜ Lahemaa Keskkonnahariduse Selti