Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse(KIK) projekt „IMEPÄRANE LOOMADE MAAILM”

Projekti toimumisaeg: september 2019- 29.06.2020.a.

Projekti tegevused:
1. õppekäik Tallinna Loomaaeda ja osalemine õppeprogrammis “Kus loomad elavad?”- 2. rühma lapsed – september 2019.a.

2.õppekäik MTÜ Avatud ja Hoitud Loodus ja osalemine keskkonnaharidusliku õppe ning
säästva arengu haridust toetavate õppeprogrammis “Loomade elu põllul ja metsas”- 5., 8. rühmade lapsed – mai 2020.a.

Fotod ” Õppekäik Tallinna Loomaaeda”