Õpime eesti keelt

Õpime eesti keelt

Eesti keel on ilus keel

Seda räägin veel ja veel

Siis saan oma sõbraga

Toredasti mängida

Karuke meil seina peal

Vastu vaatab meile sealt

Eesti keeles oskan ma

Karu kokku lugeda.

Eesti  keele  õpetamine

Eesti keele õpetamine toimub järgmiste õppevormide kaudu:

Traditsiooniline – alushariduse raamõppekava eesti keele kui teise keele osalusel toimub spetsiaalsete tegeluste kaudu 2-4 korda nädalas, mis on võimaluse korral integreeritud muude õppetegevustega.

Varane osaline keelekümblus — on kakskeelse hariduse rikastav õppevorm. Selle eesmärk on laste võrdsete omaduste ja oskuste kasutamine teises keeles.

Momendil on lasteaias üks osaline keelekümblusrühm «Jussike» ja täielik keelekümblusrühm «Sipsik». Järgmisesl õppeaastal planeeritakse avada veel üks osaline keelekümblus rühm.

Eesti keele kui teise keele õpe toimub meie lasteaias mängu kaudu mille läbiviimiseks on eraldi rühmaruum.

2 korda nädalas toimub keelekümbluse rühmades muusika õpetus eesti keeles.

Liikumisõpetaja viib läbi oma tegelused eesti keeles.

Vene õppekeelega rühmades tutvustavad õpetajad samuti lastele eesti kultuuri ja nende kombeid, rahvakalendri tähtpäevi. Koostöös eesti keele õpetajaga planeeritakse eestikeelseid mänge ja sobivaid õppemänge, mida saab kasutada oma tegelustes. Näiteks mardipäeva, kadripäeva tähistamine lasteaias on saanud traditsiooniks, kus nad praktiliselt saavad ennast ehtida martideks ja kadrideks.

Kõikides lasteaedades, kus õppetöö ei toimu eesti keeles, on riigi poolt ettenähtud õpetada vene keelt kõnelevatele lastele eesti keelt. Seda teeme ka meie Karukese lasteaias.

Mis teeb aga eriliseks meie lasteaia eesti keele õpe?

Meie lasteaias on väga head tingimused eesti keele õppeks. Kasutuses on suur rühmaruum, kus saab lastega laulda eesti keeles, mängida, tantsida, teha teatrit ja muidugi ka õppida lugema eesti keeles. Kui teistes lasteaedades alustatakse keele õpet 3 a. lastega, siis meie Karukeses aga alustame 2 a lastega. Ükski töö ei kanna vilja kui pole meeskonda. Tublid on lastevanemad, kes igati toetavad eesti keele õpet, nii kadripäeva, mardipäeva läbiviimist kostüümide õmblemisel, ühistel tee õhtutel. Traditsiooniks on saanud Kirju-Mirju lasteaia lastega ühiste mängude tähtpäevade läbiviimine.

Kadripäev
Сказка

Iseseisvuspäev