Tere tulemast Kohtla-Järve Lasteaia KARUKE koduleheküljele!

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinumpalga tõusuga (654 eurot) 1. jaanuarist 2022 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 32,70 eurot kuus.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41  § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv


INFO SEOSES COVID-19 LEVIKU ERIOLUKORRAGA

Seoses kehtestatud eriolukorraga ja kiire koroonaviiruse levikuga ning vältimaks nakkuse edasikandumist, oleme ümber korraldanud lasteaia töö. Tervishoiutöötaja ja administratsioon võtavad lapse vastu välisuksel ja õhtul annab lapse üle samuti uksel. Tervishoiutöötaja mõõdab lastel kehatemperatuuri.

Palume lapsevanemal eelnevalt õpetajale telefoni teel teada anda lapsele järeletulemisest, et laps saaks juba riidesse panema hakata ning lapsevanem ei peaks nii kaua ukse taga ootama.

Vanematel hoonesse sisenemine pole soovitatav.

Vastu võib võtta vaid lapsi, kel pole vähimaidki haigustunnuseid ega kontakti haigestunud inimesega.

Kontakttelefonid:
Direktor/ õppealajuhataja 5344 6661
tervishoiutöötaja 522 1514

LASTEAEDADE KÜLASTAMISE EEST MAKSTAV MAKSE ARVUTATAKSE ÜMBER

Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõttu on Eestis välja kuulutatud erakorraline olukord ja paljud lapsed ei käi lasteaedades. Kohtla-Järve linn arvutab lasteaedade külastamise eest makstava summa ümber, nii et päevade eest, mil lapsed kodus on, pole vaja maksta. Märtsi makse arvutatakse ümber aprillis.

Loe lähemalt…