Tere tulemast Kohtla-Järve Lasteaia KARUKE koduleheküljele!

Seoses miinumpalga tõusuga (820 eurot) 1. jaanuarist 2024 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 41,00 eurot kuus. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. augusti 2023 määrus nr 45

https://www.riigiteataja.ee/akt/405092023010

Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.