Tere tulemast Kohtla-Järve Lasteaia KARUKE koduleheküljele!

Lugupeetud lapsevanem!

Seoses miinumpalga tõusuga (654 eurot) 1. jaanuarist 2022 tõuseb ka vanemate poolt tasumisele kuuluv osalustasu määr ühe lapse kohta, milleks on 32,70 eurot kuus.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014 määrus nr 41  § 2

https://www.riigiteataja.ee/akt/402102014014?leiaKehtiv

Lugupeetud lapsevanem!

Alates 1. juulist 2022 muutub osalustasu määr:
Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu
esimese lapse eest 100% (32,70 €), teise lapse eest 50% ulatuses ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

https://www.riigiteataja.ee/akt/408062022010fbclid=IwAR1aUlfm2Cgk3QKCcef7IVLs7sNbR15FAkzktpj3R0g8hZx5i0R5edTR3WA 

Alates 1. septembrist 2022.a. on lapse toidukulu päevamaksumus:

• sõimerühmas 1.80 €
• lasteaiarühmas 2.00 €