Meie visioon ja missioon

Visioon

Kohtla- Järve Lasteaed Karuke (edaspidi lasteaed) on laste ja lapsevanemate poolt hinnatud, turvaline, lapse individuaalsusega arvestav keskkonnahoidu ja tervist väärtustav lasteaed.

Missioon

Lasteaia missiooniks on lastele parima hoiu ja alushariduse tagamine. Toetada lapse loovuse arengut ja individuaalsust, kasvatades positiivse maailmapildiga last, kes tulevikus oskab hoida oma maa kultuuri ja väärtusi.

Põhiväärtused

  • Usaldusväärsus- laste ja lastevanemate usaldus lasteaias toimuva tegevuse suhtes;

  • Professionaalsus- omada teadmisi, oskusi ja tahet lapse arenguvõimaluste toetamiseks ja saavutamaks seatud eesmärgid ning unistused;

  • Turvalisus- väärtustada vaimset ja füüsilist tervist ning sise– ja väliskeskkonna ohutust;

  • Loominguline lähenemine tööle- võtame kõige parema igast töökogemusest ja õpime ellu viima uusi ideid. Tunnustame neid, kes otsivad ja leiavad lahendusi. Hindame loomingulisust ja originaalsust igas töötajas.

Põhiväärtusi toetavad lisaväärtused, mis peituvad sõnas KARUKE:

K- kogemus;

A- avatus: oleme avatud uutele ideedele ja võimalustele, teeme koostööd erinevate

huvigruppidega;

R- rõõm: peod, positiivsus;

U- usinus;

K- kordumatus;

E- edukus.