Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt „Rannik- vahva õpikeskkond

Projekti toimumisaeg: september 01.09.2020- 28.06.2021

Projekti tegevused:
1.
Õppekäik Jääaja Keskusesse ja osalemine õppeprogrammis “Järv elukeskkonnana – uuringud parvelt”- september 2020.a.- 11. rühma lapsed

 2. Õppekäik MTÜ Rakendusökoloogia Keskusesse ja osalemine mereökoloogia õuesõppe programmis “Inimene ja meri – Sillamäe ranna leiud”- mai 2021.a.- 5., 8. rühmade lapsed.