Projekt КIK

Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt „Rannik- vahva õpikeskkond”

Projekti toimumisaeg: september 01.09.2021- 28.06.2022

Projekti tegevused:
1.Õppekäik Jääaja Keskusesse ja osalemine õppeprogrammis “Järv elukeskkonnana – uuringud parvelt”- september 2021.a.- 1. rühma lapsed

2. Õppekäik MTÜ Rakendusökoloogia Keskusesse ja osalemine mereökoloogia õuesõppe programmis “Inimene ja meri – Sillamäe ranna leiud september 2021.a.- 5., 8. rühmade lapsed.


Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt „Rannik- vahva õpikeskkond”

Projekti toimumisaeg: september 01.09.2020- 28.06.2021

Projekti tegevused:
1.
Õppekäik Jääaja Keskusesse ja osalemine õppeprogrammis “Järv elukeskkonnana – uuringud parvelt”- september 2020.a.- 11. rühma lapsed

2. Õppekäik MTÜ Rakendusökoloogia Keskusesse ja osalemine mereökoloogia õuesõppe programmis “Inimene ja meri – Sillamäe ranna leiud”- mai 2021.a.- 5., 8. rühmade lapsed.

 


Projekt КIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekt „Avastame looduse saladusi”.

Projekti toimumisaeg: september 01.09.2021- 30.06.2022

Projekti tegevused:
1.
Õppekäik Käsmu Meremuuseumi ja osalemine aktiivõppeprogrammis Kapteniküla Käsmu“- september 2021.- 4-7-aastased lapsed 5., 8. rühmadest.

2. Õppekäik SA Pokumaale ja osalemine programmis “Saame pokudega braks!”- mai 2022.a. – 1. rühma lapsed.