Dokumendid

    1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrus “Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja seal väljaarvamise kord”.
    2. Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord
    3. Koolieelse lasteasutuse seadus
    4. Avaliku teabe seadus
    5. Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord”

Avaldused

Koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine  https://www.kohtla-jarve.ee/sissetulekust-soltuvad-toetused

Toetused linna vähekindlustatud perede laste toimetuleku leevendamiseks on:

1. koolieelsete lasteasutuste toitlustuskulude osaline hüvitamine;

2. õppevahendite maksumuse osaline hüvitamine;

3. riiete ja jalanõude ostu osaline hüvitamine;

4. kooli poolt korraldatavate õppeekskursioonide maksumuse osaline
hüvitamine;

5. üldharidust omandavate päevases õppevormis õppivatele õpilastele
õppetöö perioodil tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel kuni 100%
ulatuses.