Sipsik

Põhimõte: efektiivseks eesti keele omandamiseks luuakse nii suuline kui ka visuaalne rikkalik

keelekeskkond.

Täna tuleb tore päev

Enda ümber sõpru näen

Tere sõber, tere-tere

Koos on meie Sipsikute pere!

5- 6-aastaste rühmas on eesti keele õpetamisel rõhuasetus kommunikatiivsel lähenemisel ning eesti keele kuulamisel ja arusaamisoskuse kujundamisel erinevates eestikeelsetes kontekstides.

Meie rühma ajalugu

3. märtsil 2008 avas lasteaias Karuke uksed keelekümblusrühm Sipsik. Sipsiku peres oli 19 last (11 tüdrukut ja 8 poissi), 2 õpetajat – Kristina Mähonen, Kätlin Laiksoo ja õpetajaabi Eevi Orlova. 2012. aastal läksid meie lapsed esimesse klassi – kes venekeelsesse, kes keelekümblusklassi. Paljude meie lõpetajate pildid on autahvlil.

2012. aastal tulid meie rühma uued „sipsikud“ (5 tüdrukut, 12 poissi), vanuses 3–4 a. Meie praegused õpetajad on Tatjana Bogdanova ja Natalja Brusnitsina.

2014.- 2015. õppeaastal on meie rühmas 18 last, neist 7 tüdrukut ja 11 poissi. Meie rühmaõpetajad on: Natalia Brusnitsina ja Eevi Orlova, õpetaja abi on Olga Kotova.

Igal aastal 3. märtsil tähistame oma rühma sünnipäeva. Sel aastal sai Sipsik viieaastaseks.

Tegevuste plaan.

Viienda eluaasta lõpuks on laps omandanud järgmised tunnetus- ja õpioskused.

SIPSIKU SÜNNIPÄEV