Keelekümblus

Mis on keelekümblus
Keelekümblus on kakskeelset haridust rikastav õppevorm eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümbluse eesmärk on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles ja võõrkeeltes.
Keelekümbluse olemus:
1. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 50% õppeainetest emakeelest erinevas keeles;
2. Üks õpetaja – üks keel;
3. Lõimitud ja koostöine õpe:
– õppima õppimine on tähtsal kohal nii metoodikate kui ka õppematerjali valikul;
– keelõpet toetakse kõikides ainetundides;
– ulatuslikult kasutatakse teema- ja projektiõpet;
– aine sisu omandamist toetakse keeletundides;
– õppes on olulisel kohal vastastikuse rikastamise põhimõte;
– õppimisele kui protsessile antakse järjepidevalt tagasisidet.

Eesti keelekümblusprogramm

Eesti keelekümblusprogrammi tegevusi alustati 1998. aastal, keelekümblusklasse on avatud 2000. aastast. Alates 2. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2008 juhtis keelekümblusmetoodika arendamist, rakendamist ja levikut Integratsiooni Sihtasutuse keelekümbluskeskus. Alates 2009. aastast on keelekümblusprogrammi tegevuste arendus üks sihtasutuse mitmekultuurilise hariduse üksuse ülesandeid.

Programmi missioon on:

rikastada Eesti koolikultuuri
1) luues tingimusi heade pedagoogiliste tavade mõtestamiseks keelekümblusprogrammiga liitunud lasteaedades ja koolides;
2) kirjeldades keelekümblusprogrammi tegevusi ja nende tulemusi;
3) propageerides loodud lahendusi ning materjale.

KOHTLA- JÄRVE LASTEAEDADE

V KEELEKÜMBLUSKONVERENTS LASTEAIAS KARUKE

29. aprillil 2015. aastal toimus lasteaias Karuke V keelekümbluskonverents, mille moderaatoriks oli Kohtla- Järve linna hariduse peaspetsialist Eha Karus. Samuti osales meie linna konverentsil ka Sa Innove keelekümbluskeskuse peaspetsialist ja lasteaedade keelekümblusprogrammi koordinaator Svetlana Belova, kes rääkis oma ettekandes, mida on õppida keelekümblusel teiste riikide kogemustest.

Konverentsil esinesid ettekannetega lasteaedade pedagoogid, jagades oma töökogemusi. Konverentsil oli välja pandud kõikide lasteaedade keelekümbluse õppemapid, näitus omavalmistatud õppevahenditest. Üllatuseks oli aga keelekümblusrühma 4aastased lapsed, kes tõestasid, et eesti keeles on võimalik laulda, luuletusi lugeda kui ka sõbraga rääkida.

Aita Talts
Eesti keele õpetaja