1. RÜHM

Õpetajad
• Natalia Krot
• Nadežda Tarassova

Meie rühmas “Jussike”‘
Me õpime ja mängime
Laulame ja jalutame
Koos Jänesega Jussike
Me väga toredalt elame.

Meie rühma ajalugu
➢ Septembris 2012. a. avas lasteaias Karuke uksed osaline keelekümblusrühm “Jussike”. Rühmas oli 16 last 2-3 ja 3-4 aastased (12 tüdrukut ja 4 poissi). Meie rühmaõpetajad on Maria Braslavskaja (eesti keele õpetaja), Natalia Krot (vene keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.
➢ 2014.-2015. a. on meie rühmas 16 last 4-5. a. (12 tüdrukut ja 4 poissi). Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetja), Natalja Gvozdeva (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2015.-2016. a. on meie rühmas 17 last 5-6 a. (12 tüdrukut ja 5 poissi). Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetja), Natalja Gvozdeva (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2016.-2017. a. on meie rühmas 14 last 6-7 a. (10 tüdrukut ja 4 poissi). Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetja), Maria Yushkova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2017.-2018. a. on meie rühmas 19 last 2-3 a. (11 tüdrukut ja 8 poissi). Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetja), Maria Yushkova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2019.-2020. a. on meie rühmas 19 last 4-5 a. (12 tüdrukut ja 7 poissi). Me töötame osalises keelekümbluses. Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetaja), Maria Yushkova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2020.-2021. a. on meie rühmas 17 last 5-6 a. (12 tüdrukut ja 5 poissi). Me töötame osalises keelekümbluses. Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetaja), Maria Yushkova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2021.-2022. a. on meie rühmas 19 last 6-7 a. (12 tüdrukut ja 7 poissi). Me töötame osalises keelekümbluses. Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetaja), Anastassia Ussova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.

➢ 2022.-2023. a. on meie rühmas 16 last 2-7 a. (6 tüdrukut ja 10 poissi). Meie rühmaõpetajad on Natalia Krot (vene keele õpetaja), Nadežda Tarassova (eesti keele õpetaja) ja õpetaja abi on Marina Balabolova.