COVID-19

Valitsus kinnitas kehtima hakkavad piirangud alates 11. märtsist 2021.a.
Tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes, kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted.

Osalustasu arvestatakse ümber
Osalustasu arvestatakse ümber alates 11.märtsist 2021, kui lapsed on kodus: ”Koolieelse lasteasutuse osalustasu maksmisel Vabariigi Valitsuse poolt nakkushaiguste leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kehtimise perioodil, kui need meetmed ja piirangud kehtivad koolieelsetele lasteasutustele, võetakse aluseks lapse koolieelses lasteasutuses viibimise päevad ning tehakse ümberarvestus järgneval kalendrikuul“.


 

 

 

 

 

Kutsun üles piirangute eirajaid mõtlema, mis olukorda oleme jõudnud ja kuhu liigume.

Haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv ületab peagi 600 piiri. Plaanilist ravi on juba piiratud ja see mõjutab ka erakorralise abi andmist. Intensiivravis on palju keskealisi patsiente. Mida kauem peame piirama plaanilist ravi, seda suurem ravivõlg meile jääb ja seda rängemad on kriisi kaudsed mõjud meie inimeste tervisele.

Püsime märtsikuus võimalikult palju kodus ja liigume värskes õhus.

Tänan kõiki, kes aitavad oma vastutustundliku käitumisega COVID-19 kriisi ületada.

Eve East
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees


Lugupeetud lapsevanemad!

Kõige uuem info koroonaviiruse kohta on leitav:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kohtla-Järve Linnavalitsuse kriisikomisjoni teine koosolek seoses koroonaviiruse COVID-19 levimisega